Blog

W jakim celu przeprowadzamy rozwód z orzeczeniem o winie?

W jakim celu przeprowadzamy rozwód z orzeczeniem o winie Jeśli współmałżonek dopuścił się zawinionego działania lub zaniechania, które doprowadziło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, możemy zakończyć związek, udowadniając przed sądem jego winę. Jak jednak wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie i ile trwa proces? Jeśli współmałżonek dopuścił...

Podwyższenie alimentów na dziecko

Podwyższenie alimentów na dziecko W wielu przypadkach alimenty nie są płacone dobrowolnie, a decyzję o ich wysokości oraz sposobie płatności podejmuje sąd. Pod uwagę brane są wtedy potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe rodziców, które pozwolą na zaspokojenie tych potrzeb. Zdarza się jednak, że z czasem potrzeby dziecka rosną i alimenty...

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Jedną z najsurowszych kar przewidzianych przez polski system prawny jest kara pozbawienia wolności. Jednak prawomocny wyrok skazujący nie musi oznaczać natychmiastowego umieszczenia w zakładzie karnym. Otóż, Kodeks karny wykonawczy przewiduje przypadki, w których wykonanie tej kary może zostać odroczone. Jakie to przypadki? Z prawa odroczenia...

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy

Tymczasowe aresztowanie - środek zapobiegawczy Tymczasowe aresztowanie stanowi ostateczny środek zapobiegawczy. Stosowany jest on dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania karnego oraz w celu zapobiegania popełnienia przez oskarżonego innego przestępstwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że areszt tymczasowy może być zastosowany jedynie w sytuacji, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo (potwierdzone licznymi dowodami),...

Separacja – alternatywa dla rozwodu

Separacja - alternatywa dla rozwodu Dla osób nieuznających rozwodów (na przykład z powodów religijnych) alternatywę stanowi separacja. To także rozwiązanie dla małżonków, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o ostatecznym rozstaniu. Separacja wprowadza bowiem prawne rozdzielenie małżonków – ale w świetle prawa nadal pozostają oni małżeństwem. Często separacja stanowi etap przejściowy...

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy W ostatnich czasach coraz głośniej mówi się o mobbingu. Często jednak mylnie określa się tym terminem jednorazowe, przykre sytuacje w pracy jak na przykład niemiła rozmowa z przełożonym, praca po godzinach czy też złośliwości ze strony współpracowników. O mobbingu możemy bowiem mówić dopiero wtedy, gdy tego...

Warunkowe umorzenie w prawie karnym

Warunkowe umorzenie w prawie karnym Kodeks karny przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania, czyli odstąpienia od skazania oraz wymierzenia kary. Jest to tzw. kontrolowanie wolności i odstąpienie od postępowania „na próbę”, które orzekane jest na okres od roku do lat trzech. W prostych słowach można powiedzieć, że jest to druga szansa,...

Europejski nakaz aresztowania (ENA)

Europejski nakaz aresztowania Wyjazd do innego kraju nie jest sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa. Wobec osób przebywających na terenie państw członkowskich Unii Europejskich można zastosować uproszczoną procedurę ekstradycji, tj. europejski nakaz aresztowania [zwany dalej: ENA]. Należy jednak pamiętać, że procedura ta znacznie różni się od tradycyjnej ekstradycji. Jak...

System dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego Specyficzną formą odbywania kary jest system dozoru elektronicznego. Jest to szansa na znaczne złagodzenie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Skazany może normalnie (choć z licznymi ograniczeniami) funkcjonować bez konieczności przebywania w zakładzie karnym. Na czym polega system dozoru elektronicznego? Jest to kontrola skazanego za pomocą środków technicznych, tj....

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego stracimy bliską osobę, przysługuje nam prawo do zadośćuczynienia z OC sprawcy zdarzenia, a gdy nie miał on polisy OC – z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zadośćuczynienie można uzyskać również z ubezpieczenia NNW. Kto może starać się o zadośćuczynienie...