Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Wojciech Cieślik

Sprawy karne - kompleksowa pomoc dobrego adwokata

Do spraw, w których najczęściej potrzebny jest dobry adwokat, zalicza się sprawy karne. To także jedna z dziedzin, jaką zajmuje się Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Wojciecha Cieślika, reprezentująca klientów m.in. z Lublina i Krasnegostawu. Adwokat podejmuje się prowadzenia spraw o różnym stopniu skomplikowania wywiązując się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny oraz terminowy. Pomoc ze strony adwokata specjalizującego się w sprawach karnych polega m.in. na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu pism procesowych,
 • przygotowywaniu opinii prawnych,
 • niewykonania umowy, zaliczek na ich poczet lub kar umownych,
 • udziale w czynnościach postępowania przygotowawczego,
 • reprezentacji klienta w Sądzie,
 • sporządzeniu środków zaskarżenia.

Kancelaria adwokacka z Lublina oferuje klientom pomoc na każdym etapie postępowania karnego:

 • przygotowawczym,
 • przed sądem I instancji,
 • apelacyjnym,
 • kasacyjnym,
 • wykonawczym.

Po stronie pokrzywdzonego i oskarżonego

Na pomoc adwokata z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mariusza Wojciecha Cieślika w Lublinie można liczyć w takich sprawach jak np.:

 • naruszenie przepisów drogowych przez kierowców lub pieszych,
 • zakłócanie porządku publicznego,
 • prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej,
 • włamania,
 • kradzieże
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
 • odroczenie wykonania kary,
 • przywłaszczenia,

Dobry adwokat może okazać się niezbędny zarówno dla osób pokrzywdzonych, jak i oskarżonych. Kancelaria Adwokacka podejmuje się reprezentacji jednych i drugich - zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na etapie sądowym. Klienci mogą liczyć na pełną i bieżącą informację.

Pamiętaj, że w postępowaniu karnym masz zawsze prawo do korzystania z pomocy adwokata. Na terenie m.in. Lublina, Krasnegostawu interesy klientów - pokrzywdzonych, oskarżonych, - może reprezentować Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Wojciecha Cieślika.