Nasza kancelaria oferuje między innymi szeroko rozumiane porady prawne. Jak pokazuje codzienna praca z klientami, którzy borykają się z różnymi problemami natury prawnej – jest wiele sytuacji, w których pomoc adwokata jest bardzo potrzebna, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Osoby, które trafiają do kancelarii, często nie wiedzą, w jaki sposób mogą najlepiej ochronić własne interesy w konfrontacji z interesami innych osób lub w trakcie postępowań sądowych – jakie mają prawa czy obowiązki. Tymczasem adwokaci posiadają zawsze bieżącą wiedzę w tym zakresie i może zaproponować różne rozwiązania. Kancelaria zapewnia rzetelne porady z prawa:

  • cywilnego – w zakresie m.in. zobowiązań, służebności, umów, nakazów zapłaty, egzekucji itd.,
  • rodzinnego i opiekuńczego – w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej, rozwodu, ustalenia ojcostwa, ubezwłasnowolnienia, rozdzielności majątkowej, podziału majątku itd.,
  • pracy – w zakresie uprawnień pracowniczych, nawiązania stosunku pracy, urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, świadectwa pracy, rozwiązania umowy o pracę, mobbingu itd.,
  • karnego i prawa wykroczeń – w zakresie przestępstw, odpowiedzialności karnej np. za kradzież, włamanie, rozbój, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu itd.,
  • administracyjnego – w zakresie postępowań administracyjnych, wydawania decyzji, zaświadczeń, wymeldowania, pozwoleń na budowę, zmiany imienia, nazwiska itd.,
  • gospodarczego – w zakresie zgromadzenia wspólników, wynagrodzeń członków zarządu, reprezentowania spółki, powołania lub rozwiązania spółki itd.