Opinie prawne

Często podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prywatne potrzebują specjalistycznej opinii prawnej w zakresie różnych kwestii. Może ona dotyczyć jednostkowych spraw lub konkretnych przypadków. Nasza kancelaria przygotowuje opinie prawne na życzenie klientów z Lublina oraz jego okolic. To dokumenty, których opracowanie poprzedza szczegółowa analiza problemu. W zależności od tego, jaka jest jego specyfika i złożoność, opinia może być mniej lub bardziej obszerna, jak również przygotowywana kompleksowo. Jak pokazuje praktyka – często też obejmuje wiele dziedzin prawa, odnosi się do norm i orzecznictwa, a także doktryny i teorii prawa. Dzięki opiniom prawnym udaje się wyjaśnić często wiele skomplikowanych kwestii prawnych i zaproponować konkretne rozwiązania.

Opinie prawne mogą m.in.:

  • stanowić analizę prawną konkretnego dokumentu – np. umowy, decyzji,
  • wskazywać propozycje procedur prawnych, dzięki którym można doprowadzić do osiągnięcia konkretnego celu np. zarejestrowania spółki handlowej, sporządzenia intercyzy,
  • przedstawiać ocenę prawną danego problemu na podstawie ustaw, orzecznictwa czy publikacji prawnych.

Kancelaria wydaje opinie prawne w zakresie:

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa karnego i prawa wykroczeń,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wszystkie opinie prawne opierają się na rzetelnym przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez klienta, jak i doświadczeniu oraz wiedzy adwokatów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa.