Blog

Adwokat Porady Prawne Lublin

Osoba prywatna, osoba fizyczna, pracownik i pracodawca – każdy od czasu do czasu potrzebuje profesjonalnej porady prawnej lub też zastępstwa procesowego. W tym miejscu dość często pojawia się wątpliwość z czyjej pomocy skorzystać. Do wyboru mamy bowiem adwokata, radcę prawnego i doradcę prawnego. Adwokat Wybór adwokata jest uznawany za najbezpieczniejszy...

Rozwód

Rozwód Sam temat, jak i decyzja o rozwodzie nie są łatwe i zazwyczaj niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny. Dlatego kiedy ostateczna decyzja o rozwodzie zapadnie dobrze jest jeśli ruchy każdej ze stron są przemyślane i prowadzone w spokojny i systematyczny sposób. Na początek warto odpowiedzieć sobie czym w ogóle...

Odszkodowania za błędy w sztuce medycznej

Odszkodowania za błędy w sztuce medycznej Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013r. (sygn.. akt II KK 124/12) za błąd w sztuce lekarskiej rozumie się czynności lecznicze przeprowadzone niezgodnie z zasadami wiedzy i sztuki medycznej, które doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta. Za uzupełnienie tej...

Sprawy spadkowe i odpowiedzialność za długi członka rodziny

W przypadku śmierci członków rodziny sprawy spadkowe regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. Kto może odziedziczyć spadek? Gdy zmarły pozostawił po sobie ważny testament, spadkobiorcą będzie każda wskazana w nim osoba. W razie jego nieważności lub braku mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, zgodnie z którym spadkobiercami mogą zostać: małżonek oraz...

W jakim celu przeprowadzamy rozwód z orzeczeniem o winie?

W jakim celu przeprowadzamy rozwód z orzeczeniem o winie Jeśli współmałżonek dopuścił się zawinionego działania lub zaniechania, które doprowadziło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, możemy zakończyć związek, udowadniając przed sądem jego winę. Jak jednak wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie i ile trwa proces? Jeśli współmałżonek dopuścił...

Podwyższenie alimentów na dziecko

Podwyższenie alimentów na dziecko W wielu przypadkach alimenty nie są płacone dobrowolnie, a decyzję o ich wysokości oraz sposobie płatności podejmuje sąd. Pod uwagę brane są wtedy potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe rodziców, które pozwolą na zaspokojenie tych potrzeb. Zdarza się jednak, że z czasem potrzeby dziecka rosną i alimenty...

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Jedną z najsurowszych kar przewidzianych przez polski system prawny jest kara pozbawienia wolności. Jednak prawomocny wyrok skazujący nie musi oznaczać natychmiastowego umieszczenia w zakładzie karnym. Otóż, Kodeks karny wykonawczy przewiduje przypadki, w których wykonanie tej kary może zostać odroczone. Jakie to przypadki? Z prawa odroczenia...

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy

Tymczasowe aresztowanie - środek zapobiegawczy Tymczasowe aresztowanie stanowi ostateczny środek zapobiegawczy. Stosowany jest on dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania karnego oraz w celu zapobiegania popełnienia przez oskarżonego innego przestępstwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że areszt tymczasowy może być zastosowany jedynie w sytuacji, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo (potwierdzone licznymi dowodami),...

Separacja – alternatywa dla rozwodu

Separacja - alternatywa dla rozwodu Dla osób nieuznających rozwodów (na przykład z powodów religijnych) alternatywę stanowi separacja. To także rozwiązanie dla małżonków, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o ostatecznym rozstaniu. Separacja wprowadza bowiem prawne rozdzielenie małżonków – ale w świetle prawa nadal pozostają oni małżeństwem. Często separacja stanowi etap przejściowy...

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy W ostatnich czasach coraz głośniej mówi się o mobbingu. Często jednak mylnie określa się tym terminem jednorazowe, przykre sytuacje w pracy jak na przykład niemiła rozmowa z przełożonym, praca po godzinach czy też złośliwości ze strony współpracowników. O mobbingu możemy bowiem mówić dopiero wtedy, gdy tego...