Prowadzona w Lublinie Kancelaria Adwokacka Mariusza Wojciecha Cieślika oferuje klientom tego miasta, jak i Krasnegostawu oraz innych miejsc na terenie województwa lubelskiego i całej Polski wsparcie prawne w zakresie przygotowywania umów. Wiedza, jaką posiada, pozwala tak skonstruować różnego rodzaju umowy, aby z jednej strony były zgodne z prawem, a z drugiej – maksymalnie chroniły interesy klienta. Dlatego z pomocy warto skorzystać już na etapie projektowania takiego dokumentu, aby uniknąć w nim niekorzystnych zapisów i zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństw prawne.

Po pomoc do Kancelarii Adwokackiej w zakresie przygotowywania umów zgłosić się mogą zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne. Ze strony adwokata specjalizującego w tym obszarze prawnym mogą liczyć na szeroki zakres pomocy – od projektu umowy, poprzez negocjowanie jej warunków aż po zawarcie danego zobowiązania przez strony.

Szeroki zakres przygotowywanych umów

Zajmujemy się sporządzaniem m.in.:

 • umów z zakresu prawa handlowego,
 • umów cywilno-prawnych,
 • umów z zakresu prawa pracy,
 • umów z zakresu prawa budowlanego,
 • umów specjalistycznych z różnych dziedzin.

W szczególności podejmujemy się pomocy w przygotowywaniu takich umów jak np.:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa użytkowania,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa najmu i dzierżawy,
 • umowa dostawy,
 • umowa pożyczki,
 • umowa zlecenia,
 • umowa spółki cywilnej, jawnej czy partnerskiej.

W ramach świadczonych usług kancelaria gwarantuje rzetelne zapoznanie się z problematyką konkretnej umowy. Klienci z terenu takich miast jak Lublin, Krasnystaw czy innych mogą liczyć nie tylko na doradztwo w zakresie sporządzania tego typu dokumentów, ale również ich opracowywanie czy nadzorowanie warunków ich wykonania.