Adwokat Lublin

Mariusz Cieślik

Porady prawne

Porady prawne Lublin

Więcej

Egzekucja należności

Egzekucja należności Lublin

Więcej

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe Lublin

Więcej

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne Lublin

Więcej

Sprawy karne

Sprawy karne Lublin

Więcej

Pisma procesowe

Pisma procesowe Lublin

Więcej

Reprezentacja

przed organami administracji

Więcej

Sporządzanie Umów

Sporządzanie Umów Lublin

Więcej

Celem nadrzędnym działalności lubelskiej Kancelarii Adwokackiej Mariusza Wojciecha Cieślika jest skuteczne chronienie szeroko pojętych interesów klientów. Dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany i wyceniany indywidualnie. Po zapoznaniu się z rodzajem problemu natury prawnej adwokat opracowuje najbardziej skuteczną strategię procesową, aby doprowadzić przed organami administracji publicznej, bądź na gruncie postępowań sądowych do satysfakcjonującego klienta rozstrzygnięcia. Nieodłącznym elementem działań prawnych prowadzonych przez naszych prawników i współpracujących z nami adwokatów jest oczywiście trzymanie się zasad etyki zawodowej.

Nasza kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom, przyjmując zainteresowanych w siedzibie w Lublinie bądź w filii w Krasnymstawie. Szanując czas naszych Klientów prosimy o uprzednie umówienie wizyty telefonicznie bądź mailowo. Zaproponujemy dogodny termin spotkania, na którym zapoznamy się ze sprawą i udzielimy wskazówek do dalszego postępowania bądź porad prawnych dla wyjaśnienia sytuacji prawnej. Zapraszamy do kontaktu Adwokat Lublin ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

Adwokat Lublin

Prawo Karne Lublin

Jak zabezpieczyć najlepiej swoje interesy, gdy trzeba się zmierzyć z postępowaniem sądowym? Przekazując nurtującą cię sprawę adwokatowi Mariuszowi Wojciechowi Cieślikowi, możesz liczyć na jego skuteczną pomoc prawną w szerokim zakresie. To bowiem ekspert w różnych dziedzinach prawa, który świadczy usługi doraźnie oraz w ramach stałej obsługi prawnej.

Pomoc prawna w Lublinie

Porady prawne

Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc osobom prywatnym, instytucjom, przedsiębiorcom. Udzielane przez nas porady prawne mają na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo. Usługę realizujemy w formie ustnej bądź pisemnej, dając każdorazowo stosowne wyjaśnienie. Posługujemy się językiem prostym i zrozumiałym dla osób niezaznajomionych z prawniczymi terminami. Pomoc oferujemy w siedzibie głównej w Lublinie oraz w filii w Krasnymstawie.

Sprawy rozwodowe

Udzielamy pomocy prawnej w trudnych sytuacjach rodzinnych. Prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem i bez orzekania o winie. Przygotowujemy pozwy oraz odpowiedzi na pozwy, pomagamy w prowadzeniu negocjacji, jak też w zbieraniu wymaganych dokumentów i wniosków dowodowych. Występujemy w roli reprezentanta stron przed sądem. Pomagamy także w sprawach, które wiążą się z sytuacją rozwodową, a mianowicie w postępowaniach o podział majątku, ustanowienie kwestii władzy rodzicielskiej, wyznaczenie alimentów.

Pisma procesowe

W naszej kancelarii adwokackiej sporządzamy pisma procesowe zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz poprawne pod kątem formalnym i merytorycznym. Prawidłowo przygotowane pismo pozwala uniknąć opóźnień, wynikających z konieczności poprawy błędów. Do naszych oddziałów w Lublinie i Krasnymstawie mogą się zgłosić osoby potrzebujące pomocy w przygotowaniu pozwów, skarg, wniosków, podań, zażaleń, wezwań do zapłaty, itp.

z25785183IEG,Logo-adwokatury
W kancelarii adwokata Mariusza Wojciecha Cieślika pomoc prawną uzyskają nie tylko firmy czy inne podmioty gospodarcze, ale również klienci prywatni. Bez względu na rodzaj sprawy i dziedzinę jaką obejmuje, wykorzystuje swoją szeroką wiedzę prawniczą oraz bogate doświadczenie.
Mariusz Wojciech Cieślik
Adwokat
Działamy w interesie klienta
Wyślij wiadomość