Wśród spraw, którymi zajmuje się nasza kancelaria, znajdują się rozwody. Są to sytuacje trudne w życiu małżonków, którym często towarzyszą negatywne emocje. Adwokat pomaga przejść przez wszystkie etapy rozwodu – od napisania pozwu aż po ustalenie kwestii związanych z podziałem majątku czy władzy rodzicielskiej. Zdarza się, że dzięki właściwie przygotowanemu pozwowi oraz obustronnej zgodzie małżonków w kwestii rozkładu pożycia małżeńskiego – już na pierwszej rozprawie może zapaść orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód. Sprawa rozwodowa kończy się jedną z trzech możliwości:

 • bez orzekania o winie małżonków,
 • orzeczeniem winy obustronnej małżonków,
 • orzeczeniem o winie jednego z małżonków.

W zakresie spraw rozwodowych kancelaria oferuje:

 • porady prawne,
 • negocjacje,
 • przygotowywanie pozwu rozwodowego,
 • pomoc w zebraniu wymaganych dokumentów oraz w przygotowaniu odpowiednich wniosków dowodowych – np. z zeznań świadków, wykazów wiadomości SMS, połączeń telefonicznych,
 • opracowywanie takich pism jak np. wniosków o zabezpieczenie roszczeń o alimenty oraz ustalenia miejsca pobytu dziecka, porozumień rodzicielskich dotyczących kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • reprezentację klienta w sądzie.

Pomożemy ci przejść przez takie kwestie jak:

 • ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
 • określenie wysokości alimentów.

Nasza rola to nie tylko spojrzenie z dystansu na wiele kwestii prawnych, i zabezpieczenie interesów klienta, ale także oparcie w najtrudniejszych momentach na każdym etapie sprawy rozwodowej.