Sprawy spadkowe i odpowiedzialność za długi członka rodziny

W przypadku śmierci członków rodziny sprawy spadkowe regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kto może odziedziczyć spadek?

Gdy zmarły pozostawił po sobie ważny testament, spadkobiorcą będzie każda wskazana w nim osoba.

W razie jego nieważności lub braku mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, zgodnie z którym spadkobiercami mogą zostać:

  • małżonek oraz dzieci spadkodawcy, a w następnej kolejności zstępni dzieci,
  • rodzice oraz rodzeństwo i ewentualnie zstępni rodzeństwa,
  • dziadkowe oraz zstępni dziadków spadkodawcy,
  • pasierbowie zmarłego,
  • gmina, w której mieszkał przed śmiercią spadkodawca, lub Skarb Państwa.

Jak uniknąć spłaty zadłużenia członka rodziny?

Dzięki nowelizacji z października 2015r. nie odziedziczymy więcej długów niż wynosi wartość aktywów. Jest to tzw. dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, które chroni spadkobierców przed nieświadomym przejęciem zadłużeń członka rodziny.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie ma znaczenia jednak w przypadku długów hipotecznych. Jeśli nie stać nas na spłatę kredytu hipotecznego i nie udało nam się porozumieć w tej sprawie z bankiem, najlepszym rozwiązaniem będzie zrzec się spadku w całości.

Aby odrzucić spadek, w ciągu sześciu miesięcy od jego śmierci bądź od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o niej, musimy złożyć stosowne oświadczenie przed notariuszem lub właściwym dla naszego miejsca pobytu sądem rejonowym. To samo możemy uczynić, jeśli wiemy, że zmarły pozostawił po sobie głównie niespłacone zadłużenia i nie chcemy w ogóle mieć do czynienia z wierzycielami.

Inną możliwością na uniknięcie spłaty zadłużenia członka rodziny jest zrzeczenie się dziedziczenia jeszcze za życia tej osoby. W tym przypadku wystarczy zawrzeć z bliskim odpowiednią umowę.

Czy dziecko odpowiada za zobowiązania zmarłych rodziców?

Tak, o ile w ciągu sześciu miesięcy od ich śmierci nie odrzuciło spadku samodzielnie lub gdy nie uczynił tego w jego imieniu opiekun prawny. Jeśli dziecko przyjmie całą spuściznę po rodzicach (tzw. przyjęcie proste), odpowiada za wszystkie zobowiązania zmarłych rodziców. W przypadku dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza przejęte długi nie będą miały wyższej wartości niż aktywa zmarłego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *