Prawo cywilne to jedna dziedzin, w której specjalizuje się nasza kancelaria. Obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień, z którymi wielu klientów spotyka się na co dzień. Adwokat może zostać pełnomocnikiem danej osoby i reprezentować ją przed różnymi organami i instytucjami. Tym samym klient nie musi osobiście pojawiać się np. w sądzie. W sprawach cywilnych zawsze istnieje możliwość zawarcia ugody, czyli pójścia na pewne ustępstwa. Naszym zadaniem jest dokładna analiza problemu oraz pomoc w zakresie zebrania niezbędnych dowodów, przygotowanie opinii prawnych oraz pism itd. Do spraw cywilnych można zaliczyć m.in.:

 • odzyskanie należności finansowych (windykacyjne),
 • uzyskanie należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia np. za wypadek samochodowy, w pracy,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • naruszenie własności i posiadania,
 • błędy w sztuce medycznej,
 • zasiedzenia,
 • sprawy budowlane,
 • sprawy o eksmisję,
 • darowizny i ich odwołania,
 • znoszenie współwłasności,
 • sprawy spadkowe,
 • kwestie związane z prawem lokalowym,
 • sprawy konsumenckie.

Podejmującego się spraw cywilnych zajmujemy się m.in. opracowywanie pism procesowych, takich jak:

 • skargi kasacyjne,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • zażalenia,
 • apelacje.

Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc na każdym etapie prowadzonych spraw cywilnych oraz bieżące informowanie klientów o ich statusie.