Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu charakteru i stopnia skomplikowania sprawy w formie kwoty ryczałtowej lub stawki godzinowej. Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.