W jakim celu przeprowadzamy rozwód z orzeczeniem o winie?

W jakim celu przeprowadzamy rozwód z orzeczeniem o winie

Jeśli współmałżonek dopuścił się zawinionego działania lub zaniechania, które doprowadziło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, możemy zakończyć związek, udowadniając przed sądem jego winę. Jak jednak wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie i ile trwa proces?

Jeśli współmałżonek dopuścił się zdrady, jest wobec Ciebie agresywny, regularnie upija się lub uchyla od łożenia na dom i dzieci, możesz wnieść stosowny pozew z popartym dowodami uzasadnieniem swoich żądań.

Tego rodzaju sprawy toczą się niestety zazwyczaj dłużej, jednak w wielu sytuacjach warto poświęcić czas i często niestety także nerwy.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Przede wszystkim małżonek niewinny rozkładu pożycia może żądać od eksmałżonka alimentów, które mogą być wypłacane do końca życia. Nie musi przy tym znajdować się w ciężkiej sytuacji materialnej. Wystarczy, że po rozpadzie małżeństwa uległa ona istotnemu pogorszeniu. Małżonek, który odpowiada za rozkład pożycia, nie może wystąpić z takim żądaniem.

Poza tym winny małżonek obaczony zostanie kosztami procesu.

Czy małżonek musi wyrazić zgodę na rozwód?

Pozwany małżonek ma prawo wyrazić sprzeciw i jeśli udowodni przed sądem, że nie doszło do rozkładu pożycia, sąd może oddalić powództwo. Poza tym, jeśli rozwód naruszałby zasady współżycia społecznego, sąd może uznać go za niedopuszczalny. Stanie się tak np. wtedy, gdy jeden z małżonków cierpi na nieuleczalną chorobę.

Jeśli jednak wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie i udowodnimy, że to współmałżonek odpowiada za rozpad małżeństwa, jego sprzeciw nie będzie miał wpływu na decyzję sądu.

Co istotne, pozwu nie może złożyć małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, jeśli druga strona jest temu przeciwna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *