Sprawy karne to jedna z dziedzin, jaką zajmuje się Kancelaria Adwokacka Mariusza Wojciecha Cieślika, reprezentująca klientów m.in. z Lublina i Krasnegostawu. Podejmujemy się prowadzenia spraw o różnym stopniu skomplikowania wywiązując się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny oraz terminowy. Pomoc w sprawach karnych polega m.in. na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu pism procesowych,
 • przygotowywaniu opinii prawnych,
 • udziale w czynnościach postępowania przygotowawczego,
 • reprezentacji klienta w Sądzie,
 • sporządzeniu środków zaskarżenia.

Nasz kancelaria oferuje klientom pomoc na każdym etapie postępowania karnego:

 • przygotowawczym,
 • przed sądem I instancji,
 • apelacyjnym,
 • kasacyjnym,
 • wykonawczym.

Po stronie pokrzywdzonego i oskarżonego

Na pomoc można liczyć w takich sprawach jak np.:

 • naruszenie przepisów drogowych przez kierowców lub pieszych,
 • zakłócanie porządku publicznego,
 • prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej,
 • włamania,
 • kradzieże
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
 • odroczenie wykonania kary,
 • przywłaszczenia,

Nasza kancelaria podejmuje się reprezentacji osób pokrzywdzonych, jak i oskarżonych – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na etapie sądowym. Klienci mogą liczyć na pełną i bieżącą informację.