Rozwód

Rozwód

Sam temat, jak i decyzja o rozwodzie nie są łatwe i zazwyczaj niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny. Dlatego kiedy ostateczna decyzja o rozwodzie zapadnie dobrze jest jeśli ruchy każdej ze stron są przemyślane i prowadzone w spokojny i systematyczny sposób.

Na początek warto odpowiedzieć sobie czym w ogóle jest rozwód. Zgodnie z definicją kodeksową jest to forma rozwiązania małżeństwa – definicja wynika z art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Art. 56 Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W tym miejscu warto podkreślić, że rozwód przed sądem jest jedynym sposobem na rozwiązanie związku małżeńskiego. Dlatego też konieczne jest złożenie pozwu o rozwód, a w dalszej kolejności przejście całego postępowania sądowego.

W polskim prawie rozpoznajemy dwa rodzaje rozwodów:

– z orzekaniem o winie

– bez orzekania o winie

Szczegółowe kwestie obu form rozwodu zamieszczę w kolejnych wpisach na moim blogu i tu już zachęcam do jego śledzenia.

Już jednak na tym wstępnym etapie można przyjrzeć się roli adwokata w sprawach o rozwód – kiedy, czy w ogóle i po co jest potrzebny. A potrzebny jest… W mniejszym stopniu, ale jednak, adwokat przydaje się w przypadku zgody małżonków co do ustaleń okołorozwodowych (alimenty, podział majątku, władza rodzicielska etc.). Niemniej zawsze osoba i zarazem instytucja adwokata w sprawach rozwodowych stanowi wsparcie – tak prawne, jak i mentalne. Adwokat pomaga przejść przez procedurę sądową, sporządzić wymagane dokumenty, stanowi gwarancję uniknięcia błędów formalnych itp. Jeszcze ważniejsza rola pełnomocnika pojawia się w momencie wystąpienia sporu między małżonkami. Wówczas rolą adwokata jest zarówno uzyskanie korzystnego wyroku, jak i minimalizacja wszelkich strat emocjonalnych klienta, poprzez szybkie i efektywne doprowadzenie sprawy do końca. W każdym wypadku korzystanie z usług pełnomocnika może uchronić stronę procesu rozwodowego przed negatywnymi skutkami działań (lub zaniechań) – może to być istotne szczególnie w kwestiach opieki nad dziećmi oraz w sprawach finansowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kwestiami spraw rozwodowych zapraszam do kontaktu. Polecam także śledzenie mojego bloga, gdzie będą poruszane i rozwijane kolejne prawne kwestie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *