Urzędy, jednostki administracji publicznej czy instytucje publiczne to często dla klientów miejsca, w których nie czują się pewnie, zwłaszcza gdy chodzi o rozstrzygnięcie dla nich ważnych kwestii administracyjnych czy spornych. Nasza kancelaria ma już długoletnią praktykę w zakresie reprezentacji klientów przed różnymi organami administracji publicznej. Sprawy których prowadzenia podejmuje się adwokat, dotyczą pełnego zakresu spraw administracyjnych. W ramach szeroko rozumianego prawa administracyjnego można m.in. wyróżnić następujące rodzaje postępowań:

 • ogólne – sprawy rozstrzygane decyzją administracyjną,
 • w sprawach o wydawanie zaświadczeń,
 • w sprawach skarg i wniosków – rozpoznawanie skarg obywateli na organy administracyjne lub pracowników, którzy są w nich zatrudnieni,
 • w sprawach podatkowych,
 • w sprawach ubezpieczeń społecznych,
 • egzekucje wszelkich należnośc,
 • w sprawach z zakresu ochrony środowiska,

Skuteczna reprezentacja

Reprezentacja klienta dotyczy takich podmiotów jak:

 • Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne,
 • organy administracji publicznej,

Naszą rolą jest m.in.:

 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie pism i skarg dotyczących działania organów administracji publicznej,
 • opracowywanie opinii prawnych na potrzeby zagadnień z prawa administracyjnego,
 • doradztwo prawne w zakresie przepisów prawa administracyjnego,

Potrzebujesz pomocy prawnej w jakiejś sprawie administracyjnej toczącej się w takich miejscowościach jak Lublin, Krasnystaw lub w innym zakątku Polski? Możesz liczyć na naszą kancelarię!