SZYBKI ROZWÓD Adwokat Lublin. Czyli rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie najczęściej występującą formą rozwodu w Polsce. W tym wypadku decyzja o rozwodzie jest decyzję obustronną. Dla Sądu warunkiem takiego orzeczenia jest zgodne wnoszenie o to obu stron procesu – małżonków. W tej sytuacji Sąd analizuje wyłącznie czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Nie podlega analizie natomiast kwestia odpowiedzialności za doprowadzenie do tego faktu przez któregoś z małżonków.

Zasadniczo na tym etapie część procesów mogłoby ulec zakończeniu. Często jednak zdarza się, że pomimo zgodności małżonków co do braku orzekania o winie, pozostają oni w sporze (niejednokrotnie jest to nawet dość głęboki konflikt), co do kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi, władzą rodzicielską, alimentami. W tych sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie przez sąd dokładnego i zazwyczaj długotrwałego postępowania dowodowego. Na tym etapie zazwyczaj obie strony dążą do przekonania Sądu do swojego stanowiska, dlatego tak istotna okazuje się tu rola pełnomocników obu małżonków. Ci bowiem mogą tradycyjnie reprezentować interesy swoich klientów, ale mogą także przyczynić się do wypracowania porozumienia.

Trzeba pamiętać, iż przy podjęciu decyzji o formalnym zakończeniu związku małżeńskiego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii prawnej, która przeprowadzając przez cały proces zagwarantuje pełną dyskrecję i lojalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *