Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego stracimy bliską osobę, przysługuje nam prawo do zadośćuczynienia z OC sprawcy zdarzenia, a gdy nie miał on polisy OC – z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zadośćuczynienie można uzyskać również z ubezpieczenia NNW.

Kto może starać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

O zadośćuczynienie mogą ubiegać się przede wszystkim dzieci, rodzice oraz małżonkowie osób, które zginęły w wyniku wypadku komunikacyjnego. W niektórych przypadkach o wypłatę należności mogą ubiegać się również konkubenci, dziadkowie czy też rodzeństwo – pod uwagę brane są relacje, jakie faktycznie łączyły ich z osobą zmarłą. Przy ustalaniu zasadności roszczeń oraz wysokości świadczenia najważniejszy jest stopień zażyłości łączącej daną osobę z ofiarą wypadku komunikacyjnego.

Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Należy pamiętać, że zadośćuczynienie nie jest tożsame z odszkodowaniem. By uzyskać zadośćuczynienie, należy wykazać krzywdę, jakiej doznaliśmy w wyniku śmierci bliskiej osoby w wyniku wypadku komunikacyjnego. Podstawą jest złożenie odpowiedniego wniosku do ubezpieczyciela obejmującego ochroną pojazd sprawcy zdarzenia. Należy do niego załączyć nie tylko notatkę policyjną i inne dokumenty opisujące okoliczności zdarzenia oraz akt zgonu, ale też pismene oświadczenie opisujące doznaną krzywdę i cierpienie. Zadośćuczynienie stanowi bowiem „rekompensatę” nagłej utraty więzi i związanych z tym emocji. Warto zatem dołączyć do wniosku obszerne wyjaśnienia i opis bólu psychicznego oraz tego, jak zaistniała sytuacja wpłynęła na nasze życie.

Okres żałoby stanowi ciężki czas dla bliskich zmarłego. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, który udzieli wyjaśnień, a także pomoże w sporządzeniu wniosku oraz w zebraniu odpowiedniej dokumentacji. W przypadku odmowy wypłaty zadośćuczynienia przez zakład ubezpieczeń, adwokat pomoże w dokonaniu formalności związanych ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Adwokat Mariusz Wojciech Cieślik z Lublina zapewnia pomoc prawną w zakresie dochodzenia zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *