Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości

Jednym ze skutków spożywania alkoholu jest zaburzenie procesu akcji i reakcji. Dlatego prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, za które Kodeks karny przewiduje karę w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub też pozbawienia wolności na okres do 2 lat.

Jazda po użyciu alkoholu czy jazda w stanie nietrzeźwości?

Bardzo ważne jest, by umieć rozróżnić dwa stany, tj. po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwości. O pierwszym z nich mówimy wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2-0,5 promila alkoholu (albo 0,1-0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza). Z nietrzeźwością mamy natomiast do czynienia w sytuacji, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila (albo przekracza 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza).

Rozróżnienie obu tych stanów jest ważne, ponieważ jazda w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest już przestępstwem. Co to dokładnie oznacza?

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń jazda w stanie po użyciu alkoholu podlega karze grzywny od 50 do 5000 zł lub karze aresztu (do 30 dni). Odpowiedzialność za jazdę w stanie nietrzeźwości reguluje już Kodeks karny, który przewiduje karę nie tylko w postaci grzywny, ale i ograniczenia, a nawet pozbawienie wolności do 2 lat. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów (wszystkich lub tylko określonego rodzaju) na konkretny okres lub nawet dożywotnio.

Możliwość warunkowego umorzenia postępowania

Nie każda osoba oskarżona o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości zdaje sobie sprawę z możliwości ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. By móc skorzystać z tego prawa, należy jednak spełnić kilka przesłanek. Przede wszystkim trzeba być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne, a stopień winy i społecznej szkodliwości nie może być znaczny. Również okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości.

By skorzystać z tej możliwości, należy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Wniosek ten powinno się złożyć jak najszybciej – już na etapie postępowania przygotowawczego. Zaleca się sporządzenie go w formie pisemnej z uwzględnieniem wszystkich okoliczności istotnych przez pryzmat określonych przez Kodeks karny przesłanek umorzenia postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *