Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

W ostatnich czasach coraz głośniej mówi się o mobbingu. Często jednak mylnie określa się tym terminem jednorazowe, przykre sytuacje w pracy jak na przykład niemiła rozmowa z przełożonym, praca po godzinach czy też złośliwości ze strony współpracowników. O mobbingu możemy bowiem mówić dopiero wtedy, gdy tego rodzaju sytuacje mają charakter uporczywy oraz trwały i są celowymi działaniami mającymi poniżyć, ośmieszyć, zastraszyć bądź też wyizolować danego pracownika.

Mobbing bywa mylony także z dyskryminacją – są to jednak oddzielne zjawiska. Niewłaściwe zachowania wobec pracownika, które możemy uznać za mobbing to:

  • uporczywe przekazywanie pracownikowi nadmiernej ilości obowiązków niemożliwych do wykonania ze względu na ograniczony czas pracy bądź też znacznie wykraczających poza zakres jego obowiązków i kompetencji
  • ignorowanie pracownika na wszelkiego rodzaju zebraniach zespołu (taktyka izolacji)
  • obraźliwe gesty i słowa
  • publiczne krytykowanie wyglądu
  • zastraszanie zwolnieniem z pracy bądź też obniżeniem wynagrodzenia
  • stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat pracownika (zniesławienie, znieważenie)
  • ośmieszanie pracownika.

Należy jednak pamiętać, że powyższe zachowania mogą być uznane za mobbing, jeśli mają charakter długotrwały i są celowymi działaniami mającymi poniżyć, odizolować pracownika lub też obniżyć jego ocenę przydatności zawodowej.

Jak udowodnić mobbing?

Z mobbingiem trzeba walczyć. Jednak wiele osób tego nie robi – prawdopodobnie ze strachu przed konsekwencjami i utratą pracy albo przed tym, że nie uda się udowodnić winy przełożonego. Należy jednak pamiętać, że Kodeks Pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. Jeśli zatem mamy do czynienia z mobbingiem, przysługuje nam prawo do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Warto też zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Konieczne będą jednak konkretne dowody. Mogą to być maile, sms-y, zeznania świadków, nagrania z monitoringu. Jeśli niewłaściwe zachowania przełożonego przełożyły się również na pogorszenie stanu zdrowia pracownika, wówczas należy zgromadzić szczegółową dokumentację medyczną (zwolnienia lekarskie, opinia psychiatry, itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *