Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

W ostatnich czasach coraz głośniej mówi się o mobbingu. Często jednak mylnie określa się tym terminem jednorazowe, przykre sytuacje w pracy jak na przykład niemiła rozmowa z przełożonym, praca po godzinach czy też złośliwości ze strony współpracowników. O mobbingu możemy bowiem mówić dopiero wtedy, gdy tego rodzaju sytuacje mają charakter uporczywy oraz trwały i są celowymi działaniami mającymi poniżyć, ośmieszyć, zastraszyć bądź też wyizolować danego pracownika.

Mobbing bywa mylony także z dyskryminacją – są to jednak oddzielne zjawiska. Niewłaściwe zachowania wobec pracownika, które możemy uznać za mobbing to:

  • uporczywe przekazywanie pracownikowi nadmiernej ilości obowiązków niemożliwych do wykonania ze względu na ograniczony czas pracy bądź też znacznie wykraczających poza zakres jego obowiązków i kompetencji
  • ignorowanie pracownika na wszelkiego rodzaju zebraniach zespołu (taktyka izolacji)
  • obraźliwe gesty i słowa
  • publiczne krytykowanie wyglądu
  • zastraszanie zwolnieniem z pracy bądź też obniżeniem wynagrodzenia
  • stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat pracownika (zniesławienie, znieważenie)
  • ośmieszanie pracownika.

Należy jednak pamiętać, że powyższe zachowania mogą być uznane za mobbing, jeśli mają charakter długotrwały i są celowymi działaniami mającymi poniżyć, odizolować pracownika lub też obniżyć jego ocenę przydatności zawodowej.

Jak udowodnić mobbing?

Z mobbingiem trzeba walczyć. Jednak wiele osób tego nie robi – prawdopodobnie ze strachu przed konsekwencjami i utratą pracy albo przed tym, że nie uda się udowodnić winy przełożonego. Należy jednak pamiętać, że Kodeks Pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. Jeśli zatem mamy do czynienia z mobbingiem, przysługuje nam prawo do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Warto też zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Konieczne będą jednak konkretne dowody. Mogą to być maile, sms-y, zeznania świadków, nagrania z monitoringu. Jeśli niewłaściwe zachowania przełożonego przełożyły się również na pogorszenie stanu zdrowia pracownika, wówczas należy zgromadzić szczegółową dokumentację medyczną (zwolnienia lekarskie, opinia psychiatry, itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *