Zasiedzenie ruchomości i nieruchomości

Zasiedzenie ruchomości i nieruchomości

Jedną z form nabycia własności jest zasiedzenie. Może ono dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. W dużym skrócie, zasiedzenie daje możliwość nabycia prawa na skutek upływu czasu i usunięcia niezgodności pomiędzy wieloletnim stanem posiadania a stanem prawnym.

Zasiedzenie nieruchomości

Jeśli w świetle prawa dana osoba nie jest właścicielem nieruchomości, ale jest w jej posiadaniu i spełnia obowiązki należące do właściciela (opłacanie ubezpieczenia, podatków, itp.), może nabyć prawo jej własności. Obowiązujące przepisy przewidują następujące możliwości uzyskania prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia:

  • Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze – dotyczy sytuacji, gdy dana osoba nie wiedziała, że nie jest właścicielem. W takim przypadku można nabyć własność, jeśli posiadanie nieruchomości trwa nieprzerwanie od 20 lat. Sytuacje takie mają miejsce najczęściej w przypadku nieuregulowanych prawnie spraw spadkowych oraz notarialnego zakupu nieruchomości od osoby, która nie miała prawa jej sprzedawać.
  • Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze – dotyczy sytuacji, gdy osoba władająca nieruchomością wie, że prawo do niej posiada inna osoba. Jeśli jednak nieprzerwanie przez 30 lat zarządca nią jak właściciel i opłaca podatki, wówczas nabywa do niej prawo własności. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej, gdy wejście w posiadanie nieruchomości nie odbyło się na mocy umowy w formie aktu notarialnego.

Zasiedzenie ruchomości

Nieco inaczej wygląda sytuacja w kwestii zasiedzenia ruchomości. Prawo do ruchomości można nabyć wyłącznie jako posiadacz w dobrej wierze. Dobra wiara musi istnieć nie tylko w momencie zakupu/nabycia przedmiotu, ale i całego okresu posiadania (w tym przypadku okres ten musi wynosić nieprzerwanie 3 lata). Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku nabywania rzeczy od osób prywatnych. Mogą to być rzeczy np. pochodzące z kradzieży, a świadomość, że nabywa się przedmioty od osoby nieuprawnionej wyłącza dobrą wiarę nabywcy, a tym samym nie daje mu prawa do nabycia własności poprzez zasiedzenie.

Należy również pamiętać, że nie jest możliwe zasiedzenie żadnego przedmiotu, który jest wpisany do krajowego rejestru dóbr utraconych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *