W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH SĄD MOŻE UDZIELIĆ PRZERWY W ODBYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Sąd może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeśli
występuje u niego ciężka choroba psychiczna lub choroba innego rodzaju, która
uniemożliwia mu wykonanie pierwotnie wymierzonej kary. Czas trwania przeszkody
determinuje okres, na który sąd może udzielić przerwy. W postępowaniach wykonawczych
dotyczących udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności ze względu na stan
zdrowia skazanego , podstawowym dowodem pozwalającym na weryfikację istnienia
formalnych przesłanek pozostaje opinia biegłego lekarza sądowego właściwej specjalności.
Kolejnymi przesłankami przemawiającymi za uzyskaniem przerwy w odbywaniu kary, są
względy rodzinne lub osobiste osoby skazanej. W takim przypadku decyzja Sądu ma zawsze
charakter fakultatywny, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata , mającego duże
doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w szczególności na gruncie na gruncie
postępowania wykonawczego, który pomoże w zgromadzeniu odpowiednich dowodów oraz
przedstawi sądowi stosowną argumentację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *