Polityka Prywatności Kancelarii Adwokackiej Mariusz Wojciech Cieślik

Wstęp

Kancelaria Adwokacka Mariusz Wojciech Cieślik (“Kancelaria”, “My”, “Nas”) zdaje sobie sprawę z wagi ochrony prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową https://adwokat-cieslik.info.pl/ (“Strona”). Niniejsza Polityka Prywatności (“Polityka”) opisuje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników Strony.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest:

Kancelaria Adwokacka Mariusz Wojciech Cieślik

Adres: ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325 Lublin

NIP: 5641708190

REGON: 061590557

Dane osobowe, które gromadzimy

Gromadzimy następujące dane osobowe użytkowników Strony:

 • Informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny
 • Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania ze Strony, takie jak adres IP, przeglądarka internetowa, system operacyjny, data i godzina wizyty na Stronie, odwiedzane strony
 • Pliki cookie i inne technologie śledzące

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników Strony w następujących celach:

 • Świadczenie usług prawnych
 • Kontakt z użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia
 • Ulepszanie Strony i dostosowywanie jej do potrzeb użytkowników
 • Przesyłanie informacji marketingowych (za zgodą użytkownika)
 • Analiza statystyczna ruchu na Stronie

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników Strony na podstawie następujących przepisów:

 • Zgoda użytkownika

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników Strony stronom trzecim, takim jak:

 • Dostawcy usług IT
 • Współpracujące kancelarie adwokackie
 • Organy władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe użytkowników Strony przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, chyba że przepisy prawa nakazują nam dłuższe przechowywanie danych.

Prawa użytkowników

Użytkownikowi Strony przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

Pliki cookie

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania Strony i zbierania danych statystycznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej.

Google Consent Mode V2

Strona wykorzystuje Google Consent Mode V2, aby uzyskać zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące zgody w Google Consent Mode V2.

Zmiany w Polityce Prywatności

Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. O każdej zmianie Polityki Prywatności użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki Prywatności na Stronie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności użytkownik może skontaktować się z Kancelarią pod adresem e-mail adwokat.cieslik@wp.pl