JAKI JEST MAKSYMALNY CZAS, NA KTÓRY MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA PRZERWA?

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności co do zasady nie może przekroczyć
jednego roku. Wyjątkiem w tym zakresie jest choroba skazanego. Jeśli konieczne będzie
dalsze jego leczenie poza zakładem karnym, możliwe jest przedłużenie okresu przerwy.
Powrót do zakładu karnego nastąpi po ustaniu przesłanek do zwolnienia. Kolejny wyjątek
dotyczy skazanej kobiety ciężarnej ponieważ stosownie do art. 151 § 1 kodeksu karnego
wykonawczego, w stosunku do w/w osoby oraz skazanej samotnie sprawującej opiekę nad
dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *