CZY SKAZANY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE?

W sytuacji, gdy przerwa w wykonaniu kary trwała co najmniej rok, a przed jej udzieleniem
skazany odbył już karę pozbawienia wolności w wymiarze minimum 6 miesięcy, możliwe jest
uzyskanie warunkowego zwolnienia (po spełnieniu pozostałych warunków określonych w
kodeksie karnym wykonawczym). W takiej sytuacji skazany nie wróci do zakładu karnego,
jednak w razie popełnienia kolejnego przestępstwa zostanie wezwany do odbycia pozostałej
części kary, niezależnie od zagrożeń związanych z popełnieniem nowego czynu
zabronionego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *