CZY PRZERWA W WYKONANIU KARY MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA?

Zakończenie przerwy w wykonaniu kary może być związane nie tylko z upływem
maksymalnego okresu jej trwania czy ustaniem przesłanek do jej udzielenia. Sąd może
również odwołać przerwę w sytuacji, gdy skazany korzysta z niej w innym celu niż ten, który
stanowił podstawę orzeczenia albo w jej okresie rażąco narusza porządek prawny. Decyzję w
tym zakresie podejmuje sąd penitencjarny, który udzielił przerwy. W sytuacji zastosowania
wobec skazanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,
zwolnienie zostanie odwołane z mocy prawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *