CZY MOŻNA UZYSKAĆ PRZERWĘ W WYKONANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI, I CZY W TYM ZAKRESIE MOŻLIWA JEST POMOC ADWOKATA?

Kara pozbawienia wolności, w kontekście obowiązujących przepisów prawa karnego
pozostaje najbardziej dolegliwą konsekwencją prawomocnego skazania za popełnienie
przestępstwa. Istnieje jednak możliwość uzyskania przerwy w wykonaniu kary, w przepadku
wystąpienia określonych przepisami prawa okoliczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *