Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Wojciech Cieślik

Zasiedzenie ruchomości i nieruchomości

Jedną z form nabycia własności jest zasiedzenie. Może ono dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. W dużym skrócie, zasiedzenie daje możliwość nabycia prawa na skutek upływu czasu i usunięcia niezgodności pomiędzy wieloletnim stanem posiadania a stanem prawnym.

Zasiedzenie nieruchomości

Jeśli w świetle prawa dana osoba nie jest właścicielem nieruchomości, ale jest w jej posiadaniu i spełnia obowiązki należące do właściciela (opłacanie ubezpieczenia, podatków, itp.), może nabyć prawo jej własności. Obowiązujące przepisy przewidują następujące możliwości uzyskania prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia:

  • Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze – dotyczy sytuacji, gdy dana osoba nie wiedziała, że nie jest właścicielem. W takim przypadku można nabyć własność, jeśli posiadanie nieruchomości trwa nieprzerwanie od 20 lat. Sytuacje takie mają miejsce najczęściej w przypadku nieuregulowanych prawnie spraw spadkowych oraz notarialnego zakupu nieruchomości od osoby, która nie miała prawa jej sprzedawać.

  • Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze – dotyczy sytuacji, gdy osoba władająca nieruchomością wie, że prawo do niej posiada inna osoba. Jeśli jednak nieprzerwanie przez 30 lat zarządca nią jak właściciel i opłaca podatki, wówczas nabywa do niej prawo własności. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej, gdy wejście w posiadanie nieruchomości nie odbyło się na mocy umowy w formie aktu notarialnego.

Zasiedzenie ruchomości

Nieco inaczej wygląda sytuacja w kwestii zasiedzenia ruchomości. Prawo do ruchomości można nabyć wyłącznie jako posiadacz w dobrej wierze. Dobra wiara musi istnieć nie tylko w momencie zakupu/nabycia przedmiotu, ale i całego okresu posiadania (w tym przypadku okres ten musi wynosić nieprzerwanie 3 lata). Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku nabywania rzeczy od osób prywatnych. Mogą to być rzeczy np. pochodzące z kradzieży, a świadomość, że nabywa się przedmioty od osoby nieuprawnionej wyłącza dobrą wiarę nabywcy, a tym samym nie daje mu prawa do nabycia własności poprzez zasiedzenie.

Należy również pamiętać, że nie jest możliwe zasiedzenie żadnego przedmiotu, który jest wpisany do krajowego rejestru dóbr utraconych.

Powrót