Kancelaria Adwokacka Lublin Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Wojciech Cieślik
Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Mariusz Wojciech Cieślik

Celem nadrzędnym działalności lubelskiej Kancelarii Adwokackiej Mariusza Wojciecha Cieślika jest skuteczne chronienie szeroko pojętych interesów klientów. Dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany i wyceniany indywidualnie. Po zapoznaniu się z rodzajem problemu natury prawnej adwokat opracowuje najbardziej skuteczną strategię procesową, aby doprowadzić przed organami administracji publicznej, bądź na gruncie postępowań sądowych do satysfakcjonującego klienta rozstrzygnięcia. Nieodłącznym elementem działań prawnych prowadzonych przez naszych prawników i współpracujących z nami adwokatów jest oczywiście trzymanie się zasad etyki zawodowej.

Nasza kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom, przyjmując zainteresowanych w siedzibie w Lublinie bądź w filii w Krasnymstawie. Szanując czas naszych Klientów prosimy o uprzednie umówienie wizyty telefonicznie bądź mailowo. Zaproponujemy dogodny termin spotkania, na którym zapoznamy się ze sprawą i udzielimy wskazówek do dalszego postępowania bądź porad prawnych dla wyjaśnienia sytuacji prawnej.

Porady prawne

Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc osobom prywatnym, instytucjom, przedsiębiorcom. Udzielane przez nas porady prawne mają na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo. Usługę realizujemy w formie ustnej bądź pisemnej, dając każdorazowo stosowne wyjaśnienie. Posługujemy się językiem prostym i zrozumiałym dla osób niezaznajomionych z prawniczymi terminami. Pomoc oferujemy w siedzibie głównej w Lublinie oraz w filii w Krasnymstawie.

Sprawy rozwodowe

Udzielamy pomocy prawnej w trudnych sytuacjach rodzinnych. Prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem i bez orzekania o winie. Przygotowujemy pozwy oraz odpowiedzi na pozwy, pomagamy w prowadzeniu negocjacji, jak też w zbieraniu wymaganych dokumentów i wniosków dowodowych. Występujemy w roli reprezentanta stron przed sądem. Pomagamy także w sprawach, które wiążą się z sytuacją rozwodową, a mianowicie w postępowaniach o podział majątku, ustanowienie kwestii władzy rodzicielskiej, wyznaczenie alimentów.

Pisma procesowe

W naszej kancelarii adwokackiej sporządzamy pisma procesowe zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz poprawne pod kątem formalnym i merytorycznym. Prawidłowo przygotowane pismo pozwala uniknąć opóźnień, wynikających z konieczności poprawy błędów. Do naszych oddziałów w Lublinie i Krasnymstawie mogą się zgłosić osoby potrzebujące pomocy w przygotowaniu pozwów, skarg, wniosków, podań, zażaleń, wezwań do zapłaty, itp.

Działamy w interesie klienta

Efekt w postaci satysfakcji ze strony klienta to cel, do którego każdorazowo zmierza Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Wojciecha Cieślika z siedzibą w Lublinie. Jej powstanie jest efektem naukowych zainteresowań przekutych na odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Ta pasja przekłada się w praktyce na wielkie zaangażowanie w sprawy, które kancelarii powierzają klienci – przedsiębiorcy i osoby prywatne. Mariusz Wojciech Cieślik rzetelnie i terminowo wykonuje wszystkie zlecenia oraz chroni interesy klientów, wykazując pełne zaangażowanie w ich reprezentację przed organami sądowymi lub administracji publicznej. Świadczy pomoc w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz gospodarczego. Ponadto adwokat prowadzi postępowania dotyczące przypadków z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Działalność kancelarii nie zawęża się tylko do województwa lubelskiego. Realizuje bowiem sprawy klientów z obszaru całej Polski. W tej materii również adwokat Mariusz Wojciech Cieślik współpracuje z innymi, partnerskimi kancelariami adwokackimi (m.in. z Białegostoku czy Warszawy), aby nie generować dodatkowych kosztów związanych z obsługą spraw poza okręgiem apelacji lubelskiej.

W gronie już obsługiwanych klientów znajduje się m.in. markowy producent odzieży z Lubelszczyzny. Kancelaria prowadzi również stałą współpracę z jednym z najprężniej działających na terenie całego kraju Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Główna siedziba Kancelarii znajduje się w nowoczesnym budynku biurowym w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Lublina (Felin) pomiędzy Sądami Rejonowymi Lublin – Zachód oraz Lublin Wschód. Do dyspozycji klientów Kancelarii pozostają komfortowe, klimatyzowane pomieszczenia oraz parking znajdujący bezpośrednio przy budynku w którym ma siedzibę Kancelaria.

Szeroka wiedza prawnicza, wieloletnie doświadczenie, determinacja w działaniach, których celem jest dążenie do osiągnięcia zadowalającego dla klienta wyniku sprawy oraz przestrzeganie określonych norm etycznych – to elementy, które wyróżniają lubelską Kancelarię Adwokacką Mariusza Wojciecha Cieślika. Najlepszym potwierdzeniem naszego profesjonalizmu jest osiągnięty wspólnie z klientem rezultat. Zachęcamy więc do podjęcia współpracy z kancelarią!